UBEZPIECZENIA GRUPOWE

Ubezpieczenia grupowe dla małych firm , już nawet od 3 osób, bez karencji na pobyt w szpitalu i urodzenie dziecka. Oferujemy ochronę w razie wypadku, choroby - w pracy, w domu, na urlopie, bez przerwy 24 godziny.

 

Podejmując decyzje dotyczące ubezpieczenia grupowego,warto zwrócić uwagę na dodatkowe korzyści dla Klienta płynące z zawarcia ubezpieczenia w PZU Życie:

Zapewniamy przyjazną dla Klienta likwidację szkód. Klient sam wybiera dogodną dla siebie formę zgłoszenia szkody. Coraz częściej Klienci wybierają zgłoszenie internetowe, dzięki czemu oszczędza czas i pieniądze 

Klientom grupowym proponujemy uczestnictwo w programie lojalnościowym Klub PZU Pomoc w Życiu, który zapewnia szereg korzyści. Koszt uczestnictwa  w klubie ponosi PZU Życie.

PZU Życie, jako jedyne TU wprowadziło tak rozbudowany system do obsługi polis grupowych eRU.  Dzięki temu w łatwy i przyjemny sposób można dokonywać zmian bez zbędnej „papierologii” (danych ubezpieczonego, wprowadzanie nowych osób lub wyrejestrowanie z ubezpieczenia/ weryfikować płatności składek na polisie)

Przystąpienie do programu ochrony życia i zdrowia pracownika oraz jego najbliższych jest niezwykle proste (bez ankiety medycznej nawet przy wysokich sumach ubezpieczeń)

Ogólne warunki ubezpieczeń zawierają niewielką ilość wykluczeń, dzięki czemu chronimy Klienta niemalże w każdej sytuacji.

Wypłata z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu możliwa bez konieczności udziału w komisji lekarskiej

Odpowiedzialność z tytułu wypadku komunikacyjnego obejmująca wszystkich uczestników ruchu (np. rowerzysta, pieszy, pasażer) - najszersza na rynku.

Indywidualna kontynuacja bez niespodzianek - zakres określony w momencie przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,

üKontynuacja dożywotnia bez względu na stan zdrowia - niezmienność warunków w związku z wiekiem ubezpieczonego, podwyższenie sumy ubezpieczenia odbywa się bez badań lekarskich

ü    Partycypując w składce Pracodawca, w razie śmierci Pracownika, zostaje zwolniony z obowiązku wypłaty spadkobiercom odprawy pośmiertnej

Podsumowując, można na nas polegać!

1.Według danych KNF, PZU Życie jest liderem na rynku ubezpieczeń życiowych w Polsce.

2.Dane KNF potwierdzają, że co trzecie świadczenie jest wypłacane przez PZU. Nie tylko ubezpieczamy miliony Klientów ale wywiązujemy się z przyrzeczonych obietnic.

3.Stale zmieniamy się na dobre (usprawnienia/ systemy/ pomysły)

Download
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego
ogólne warunki grupowego ubezpieczenia p
Adobe Acrobat Document 324.4 KB
Download
Ubezpieczenia grupowe - informacja
informacja o ubezpieczeniach grupowych.p
Adobe Acrobat Document 122.7 KB
Download
Korzyści z ubezpieczenia grupowego
informacje o ubezpieczeniu grupowym i ko
Adobe Acrobat Document 615.2 KB
Download
Oferta RodzinaMax
Oferta_ RodzinaMax dla 3 osób+kartaaptec
Adobe Acrobat Document 514.8 KB
Download
Oferta Życie
Oferta_Życie_dla 3 osób +JI.pdf
Adobe Acrobat Document 436.6 KB