Ubezpieczenia na Życie

fotka

Polisa zapewnia poczucie bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim, poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Jeśli chcesz aktywnie zarządzać swoimi oszczędnościami zapraszamy do skorzystania z programu "Życie na 100%". Dzięki niemu możesz spokojnie pracować nie martwiąc się, że oszczędności leżą odłogiem w zwykłym banku. One też będą pracować. Na przyszłość, na emeryturę, na plany na życie

Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus

Grupowe ubezpieczenie ochronne, którego celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.(małżonkowie, dzieci, rodzice).

PZU Ochrona i Zysk

Ubezpieczenie pozwala w prosty sposób połączyć ochronę ubezpieczeniową z oszczędzaniem. Kwota wypłacana na koniec umowy może powiększyć przyszłą emeryturę, można ją również przeznaczyć na inny, dowolnie wybrany cel. Ubezpieczenie pełni również funkcję ochronną i gwarantuje bezpieczeństwo finansowe ubezpieczonemu i jego rodzinie w przypadku nieszczęścia.

Grupowe ubezpieczenie na życie Pełnia Życia

Polisa zapewnia poczucia bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim, poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie gwarantuje bardzo wysokie świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego, po rozszerzeniu zakresu świadczeń o ubezpieczenia dodatkowe w przypadkach takich jak utrata zdrowia. To jedyne ubezpieczenie, które oferuje ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego, spowodowanej wypadkiem w wyniku uprawiania niebezpiecznego sportu, a także na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem lotniczym.


                                                             PZU Twoja Ochrona

To idealna propozycja dla osób, które szukają maksymalnej ochrony za minimalną cenę. Jeśli masz zobowiązania finansowe, Twój dochód jest głównym źródłem utrzymania rodziny, jeśli ważne dla Ciebie jest bezpieczeństwo finansowe Twoich najbliższych w sytuacji, gdyby Ciebie zabrakło to jest to propozycja dla Ciebie.

PZU Ochrona Życia

Wyjątkowe ubezpieczenie i absolutna pewność ochrony – polisa działa dożywotnio, a zatem nie kończy się wraz z ukończeniem przez osobę ubezpieczoną określonego wieku.

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie prawa do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby objęte grupowym ubezpieczeniem pracowniczym typ P Plus

PZU Ochrona Rodziny – indywidualne ubezpieczenie na życie

Nowe ubezpieczenie PZU Ochrona Rodziny zapewniające wsparcie finansowe dla Ciebie i całej Twojej rodziny w przypadku zajścia nieszczęśliwego wypadku. Dzięki prostej konstrukcji pakietowej klient ma możliwość łatwego i szybkiego wyboru najbardziej odpowiadającego potrzebom ubezpieczeniowym zakresu ubezpieczenia.

Zbiorowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie z grupy dających wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, kiedy często dotkliwie odczuwane są różnego rodzaju skutki zaistniałych wypadków. Ochroną objęci są pracownicy lub członkowie przedsiębiorstw, instytucji czy organizacji, przy czym koszty ubezpieczenia ponosi ubezpieczający.


Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka

Ubezpieczenie zapewnia dodatkowe świadczenie dla każdego dziecka ubezpieczonego w przypadku osierocenia, pod warunkiem, że dziecko nie ukończyło 18 lat, lub – jeśli uczęszcza do szkoły – 25 lat, oraz bez względu na wiek w razie całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy.

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

Ubezpieczenie rozszerzające ochronę w ramach ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego i gwarantujące dodatkowe świadczenie finansowe dla ubezpieczonego w przypadku trwałego uszczerbku na jego zdrowiu, spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

Ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe świadczenie dla ubezpieczonego w przypadku jego całkowitego lub częściowego trwałego inwalidztwa, spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.Po więcej informacji o ubezpieczeniach na życie zapraszamy tutaj

 

 

 

Kontakt:

tel. (+48) 602 622 901

 

e-mail firmowy:   jiwaniak@agentpzu.pl

e-mail prywatny: jiwaniak@wp.pl